هتل هما

میگو سوخاری با سس تار تار

میگو آغشته به آرد و تخم مرغ، سوخاری شده همراه با سیب زمینی سرخ شده و لیمو ترش