;

نام مسئول پیگیری مراسم

نام و نوع مراسم

تاریخ برگزاری مراسم با ساعت آغاز و پایان و تعداد

انتخاب زمان اجاره سالن

300,000,000ریال
350,000,000ریال

چیدمان سالن

انتخاب چیدمان سالن ظرفیت
ظرفیت با طرح میهمانی رو به سن 350
ظرفیت با طرح کلاس درسی 400
یو شکل 70
ظرفیت با طرح تئاتر و سینمایی 700
ظرفیت با طرح میهمانی با میز کامل 400
میزهای کوکتل 20

انتخاب وعده های غذایی سالن

انتخاب منوی غذا و میان وعده سالن

ساير خدمات درخواستی یا توضيحات

امکانات مورد نیاز در سالن

خدمات مورد نیاز در سالن

نام شخص حقيقی يا حقوقی برگزار كننده مراسم (جهت معرفی به اماكن براي دريافت مجوز)

ساير برنامه های همزمان با مراسم