سالن های مراسم

سالن مروارید هتل هما تهران

سالن احمدآباد

سالن احمدآباد

هتل هما احمدآباد مشهد

ظرفیت حداکثر تا 1500 نفر

موردی وجود ندارد