مناقصه عمومی خرید کفش مردانه پرسنلی

بمنظور دریافت اسناد به آدرس دفتر مرکزی گروه هتل های هما واقع در تهران میدان ونک انتهای برزیل شرقی بعد از دیوان محاسبات نبش کوچه لاله پلاک دو طبقه اول 

88796833 و 88789055 

  • نوع انتشار :عمومی دو مرحله ای
  • تاریخ ثبت:1398/9/2
  • تاریخ انتشار :1398/9/2

شرح آگهی

بمنظور دریافت اسناد به آدرس دفتر مرکزی گروه هتل های هما واقع در تهران میدان ونک انتهای برزیل شرقی بعد از دیوان محاسبات نبش کوچه لاله پلاک دو طبقه اول 

88796833 و 88789055