مناقصه خرید 61000 کیلو گرم برنج هاشمی درجه یک

 بمنظور دریافت برگ شرایط با در دست داشتن معرفی نامه رسمی به آدرس : تهران میدان ونک انتهای برزیل شرقی بعد از دیوان محاسبات نبش کوچه لاله پلاک 2 

اداره کل تدارکات و پشتیبانی گروه هتل های هما تشریف بیاورند. 

شماره تلفکس ک 88796833 و 88796833 

  • نوع انتشار :مناقصه عمومی دو مرحله ای
  • تاریخ ثبت:1398/7/20
  • تاریخ انتشار :1398/7/17
  • برگ شرایط :فایل پیوست

شرح آگهی

 بمنظور دریافت برگ شرایط با در دست داشتن معرفی نامه رسمی به آدرس : تهران میدان ونک انتهای برزیل شرقی بعد از دیوان محاسبات نبش کوچه لاله پلاک 2 

اداره کل تدارکات و پشتیبانی گروه هتل های هما تشریف بیاورند. 

شماره تلفکس ک 88796833 و 88796833