مناقصه خرید شامپو سر و بدن و خمیر دندان هتلی

مناقصه خرید شامپو سر و بدن و خمیر دندان هتلی 

  • نوع انتشار :عمومی ( دو مرحله ای )
  • تاریخ ثبت:1399/6/31
  • تاریخ انتشار :1399/6/31
  • فایل پیوست:فایل پیوست

شرح آگهی

مناقصه خرید شامپو سر و بدن و خمیر دندان هتلی