مناقصه خرید انواع دستمال کاغذی

مناقصه خرید انواع دستمال کاغذی

  • نوع انتشار :عمومی ( دو مرحله ای )
  • تاریخ ثبت:1399/6/31
  • تاریخ انتشار :1399/6/31
  • برگ شرایط:فایل پیوست

شرح آگهی

مناقصه خرید انواع دستمال کاغذی