خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه هواساز جهت هتل هما بندرعباس

خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه هواساز جهت هتل هما بندرعباس

  • نوع انتشار :عمومی ( دو مرحله ای )
  • تاریخ ثبت:1399/6/15
  • تاریخ انتشار :1399/6/15
  • برگ شرایط :فایل پیوست

شرح آگهی

خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه هواساز جهت هتل هما بندرعباس