:جستجوی مناقصه و مزایده بر اساس
نوع موضوع مناقصه/مزایده توضیحات تاریخ انتشار تاریخ ثبت مشاهده
عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی خرید کفش مردانه پرسنلی مناقصه عمومی خرید کفش 1398/9/2 1398/9/2
مناقصه عمومی مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل هتل هما تهران مناقصه عمومی ایاب و ذهاب 1398/8/14 1398/8/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی خرید کت و شلوار پرسنلی خرید کت و شلوار 1398/8/13 1398/8/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید 61000 کیلو گرم برنج هاشمی درجه یک مناقصه عمومی خرید برنج 1398/7/17 1398/7/20