:جستجوی مناقصه و مزایده بر اساس
نوع موضوع مناقصه/مزایده توضیحات تاریخ انتشار تاریخ ثبت مشاهده
عمومی ( دو مرحله ای ) مناقصه خرید شامپو سر و بدن و خمیر دندان هتلی مناقصه خرید شامپو سر و بدن و خمیر دندان هتلی 1399/6/31 1399/6/31
عمومی ( دو مرحله ای ) مناقصه خرید انواع دستمال کاغذی مناقصه خرید انواع دستمال کاغذی 1399/6/31 1399/6/31
مناقصه عمومی در قالب عقد قرادراد ( یک مرحله ای ) مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز هتل هما تهران مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز هتل هما تهران 1399/6/15 1399/6/15
مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) مناقصه خرید 31000 کیلو گرم برنج مناقصه خرید 31000 کیلو گرم برنج ایرانی از نوع هاشمی درجه 1 دانه بلند جهت هتلهای هما 1399/6/15 1399/6/15
عمومی مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه خازن جهت هتل هما بندرعباس مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه خازن جهت هتل هما بندرعباس 1399/6/15 1399/6/15
عمومی ( دو مرحله ای ) خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه هواساز جهت هتل هما بندرعباس خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه هواساز جهت هتل هما بندرعباس 1399/6/15 1399/6/15
عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی خرید کفش مردانه پرسنلی مناقصه عمومی خرید کفش 1398/9/2 1398/9/2
مناقصه عمومی مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل هتل هما تهران مناقصه عمومی ایاب و ذهاب 1398/8/14 1398/8/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی خرید کت و شلوار پرسنلی خرید کت و شلوار 1398/8/13 1398/8/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید 61000 کیلو گرم برنج هاشمی درجه یک مناقصه عمومی خرید برنج 1398/7/17 1398/7/20