مرکز خرید هتلبرای رزرو از اینجا اقدام نمایید


خدمات دیگر هتل

لاندری

ساعت کار همه روزه از ساعت 8/00 صبح الی 18/00

کارواش

جهت استفاده از خدمات با هماهنگی قبلی با پذیرش هتل

مرکز خرید

زمین تنیس

جهت استفاده از خدمات با هماهنگی قبلی با پذیرش هتل

پیست دوچرخه سواری هتل

ساعت 17/00 ال 22/00

سونا و جکوزی

جهت استفاده از خدمات با هماهنگی قبلی با پذیرش هتل