بوفه سرد و گرم ناهار (جمعه)

جهت حفظ سلامتی میهمانان بوفه هتل هما طبق پروتکل بهداشتی توسط آشپز سرو می گرددبرای رزرو از اینجا اقدام نمایید


خدمات دیگر هتل

بوفه سرد و گرم صبحانه

جهت حفظ سلامتی میهمانان بوفه هتل هما طبق پروتکل بهداشتی توسط آشپز سرو می گردد

بوفه شام باغ رستوران دلفین

جهت حفظ سلامتی میهمانان بوفه هتل هما طبق پروتکل بهداشتی توسط آشپز سرو می گردد