خدمات

منوی تک پرسی ویژه رستوران دلفین (محوطه کنار استخر)

بوفه سوپ ، سالاد و دسر چلوکباب کوبیده - فیله استیک - چلوکباب وزیری - استیک شیر ماهی - جوجه کباب با استخوان - کباب کوبیده با نان داغ و ریحانریال


خدمات دیگر هتل