خدمات

منوی تک پرسی رستوران سنتی

پیش غذا( آش یا سوپ+بشقاب نان و پنیر و گوجه و خیار و سبزی+ترشی+ماست و خیار غذای اصلی(دیزی تهرانی - باقالا پلو با گردن - جوجه کباب با استخوان - کباب کوبیده با نان داغ و ریحان) نوشیدنی (ماءالشعیر قوطی - دوغ قوطی - انواع نوشابه قوطی )ریال


خدمات دیگر هتل