اتاق دو نفره هافبرد (طرح متولدین ماه)

اتاق ها

اتاق ها

اتاق یک نفره

اتاق ها

اتاق دو نفره

اتاق ها

اتاق دو نفره توئین

اتاق ها

سنیور دو نفره

اتاق ها

سنیور سه نفره

اتاق ها

سوئیت رویال (دو نفره)

اتاق ها

کانکت (چهار نفره)

اتاق ها

سوئیت آپارتمان (چهار نفره)

اتاق ها

ویلا (شش نفره)

اتاق ها

اتاق دو نفره هافبرد ( پکیج ماه عسل )