سوئیت آپارتمان (چهار نفره)

اتاق ها

اتاق ها

اتاق یک نفره

اتاق ها

دارای یک تخت دو نفره کینگ سایز

اتاق دو نفره دبل

اتاق ها

دارای دو تخت یک نفره جدا ازهم -

اتاق دو نفره توئین

اتاق ها

سنیور دو نفره

اتاق ها

سنیور سه نفره

اتاق ها

دارای یک اتاق خواب ( تخت دو نفره کینگ سایز ) - فضای نشیمن - جکوزی

سوئیت رویال (دو نفره)

اتاق ها

کانکت (چهار نفره)

اتاق ها

ویلا (شش نفره)

اتاق ها

اتاق دو نفره هافبرد (طرح متولدین ماه)

اتاق ها

اتاق دو نفره هافبرد (طرح سالگرد ازدواج)

اتاق ها

اتاق دو نفره هافبرد (طرح ماه عسل)

اتاق ها

اتاق دو نفره هافبرد (طرح اقامت ویژه مشهدی ها)