سوئیت رویال (دو نفره)

اتاق ها

اتاق ها

یکنفر در اتاق دو نفره

اتاق ها

دارای یک تخت دو نفره کینگ سایز

اتاق دبل

اتاق ها

دارای دو تخت یک نفره جدا ازهم -

اتاق توئین

اتاق ها

سنیور دو نفره

اتاق ها

سنیور سه نفره

اتاق ها

دوتخته برای یک نفر (تجاری)

اتاق ها

اتاق دبل (تجاری)

اتاق ها

اتاق توئین (تجاری)

اتاق ها

ویلا سه خوابه شش نفره