سنیور دو نفره

اتاق ها

اتاق ها

یکنفر در اتاق دو نفره

اتاق ها

دارای یک تخت دو نفره کینگ سایز

اتاق دبل

اتاق ها

دارای دو تخت یک نفره جدا ازهم -

اتاق توئین

اتاق ها

سنیور سه نفره

اتاق ها

دارای یک اتاق خواب ( تخت دو نفره کینگ سایز ) - فضای نشیمن - جکوزی

سوئیت رویال (دو نفره)

اتاق ها

دوتخته برای یک نفر (تجاری)

اتاق ها

اتاق دبل (تجاری)

اتاق ها

اتاق توئین (تجاری)

اتاق ها

ویلا سه خوابه شش نفره