سوئیت رویال ویژه چهارنفره

اتاق ها

اتاق ها

سوئیت یک نفره استاندارد

اتاق ها

سوئیت دو نفره استاندارد

اتاق ها

سوئیت یک نفره هما

اتاق ها

سوئیت دو نفره هما

اتاق ها

سوئیت یکخوابه (دو نفره)

اتاق ها

سوئیت لوکس(دو نفره)

اتاق ها

سوئیت رویال دو نفره

اتاق ها

سوئیت رویال چهار نفره دارای دو اتاق خواب مجزا و یک سالن پذیرایی می باشد

سوئیت رویال چهارنفره

اتاق ها

سوئیت رویال ویژه هما کلاس

اتاق ها

سوئیت لوکس هما کلاس