سوئیت رویال چهارنفره

اتاق ها

اتاق ها

سوئیت یک نفره استاندارد

اتاق ها

سوئیت دو نفره استاندارد

اتاق ها

سوئیت یک نفره هما

اتاق ها

سوئیت دو نفره هما

اتاق ها

سوئیت یکخوابه (دو نفره)

اتاق ها

سوئیت لوکس(دو نفره)

اتاق ها

سوئیت رویال دو نفره

اتاق ها

سوئیت رویال ویژه چهارنفره دارای دو تخته خواب مجزا و دو سرویس بهداشتی و یک سالن پذیرایی می باشد سوئیت به طور کامل بازسازی شده است

سوئیت رویال ویژه چهارنفره

اتاق ها

سوئیت رویال ویژه هما کلاس

اتاق ها

سوئیت لوکس هما کلاس