سو‌ئیت رویال هما کلاس

اتاق ها

اتاق ها

یک تخته

اتاق ها

دو تخته توئین

اتاق ها

دو تخته دبل

اتاق ها

دو تخته توئین رو به دریا

اتاق ها

دو تخته دبل رو به دریا

اتاق ها

دو تخته توئین هما کلاس

اتاق ها

دو تخته دبل هما کلاس

اتاق ها

دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا

اتاق ها

دو تخته دبل هما کلاس رو به دریا

اتاق ها

همراه با پذیرایی میوه و شیرینی در اتاق

سه تخته معمولی