اخبار

هتل هما میزبان دومین رویداد ویژه گردشگری
0

هتل هما میزبان دومین رویداد ویژه گردشگری

دومین رویداد ویژه گردشگری و صنعت غذای مشهد با مشارکت و حضور خانه صنعت و معدن و تجارت استان خراسان و حمایت دیگر ارگانهای زیربط از هفتم لغایت نهم اذرماه نود و هفت در هتل هما احمد اباد مشهد برگزار گردید. دومین رویداد ویژه گردشگری و صنعت غذای مشهد با مشارکت و حضور خانه صنعت و معدن و تجارت استان خراسان و حمایت دیگر ارگانهای زیربط از هفتم لغایت نهم اذرماه نود و هفت در هتل هما احمد اباد مشهد برگزار گردید. دومین رویداد ویژه گردشگری و صنعت غذای مشهد با مشارکت و حضور خانه صنعت و معدن و تجارت استان خراسان و حمایت دیگر ارگانهای زیربط از هفتم لغایت نهم اذرماه نود و هفت در هتل هما احمد اباد مشهد برگزار گردید. دومین رویداد ویژه گردشگری و صنعت غذای مشهد با مشارکت و حضور خانه صنعت و معدن و تجارت استان خراسان و حمایت دیگر ارگانهای زیربط از هفتم لغایت نهم اذرماه نود و هفت در هتل هما احمد اباد مشهد برگزار گردید. دومین رویداد ویژه گردشگری و صنعت غذای مشهد با مشارکت و حضور خانه صنعت و معدن و تجارت استان خراسان و حمایت دیگر ارگانهای زیربط از هفتم لغایت نهم اذرماه نود و هفت در هتل هما احمد اباد مشهد برگزار گردید. دومین رویداد ویژه گردشگری و صنعت غذای مشهد با مشارکت و حضور خانه صنعت و معدن و تجارت استان خراسان و حمایت دیگر ارگانهای زیربط از هفتم لغایت نهم اذرماه نود و هفت در هتل هما احمد اباد مشهد برگزار گردید.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار