اخبار

حضور جناب آقای دکتر رحیم پور در سیزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران
0

حضور جناب آقای دکتر رحیم پور در سیزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران

حضور جناب آقای دکتر رحیم پور - مدیر عامل محترم هگتا- در غرفه هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) و شرکتهای زیر مجموعه در سیزدهمین نمایشگاه گردشگری صنایع وابسته تهران.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار