اخبار

حضور اعضاء هیات مدیره در سیزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران
0

حضور اعضاء هیات مدیره در سیزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران

حضور اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هگتا، همچنین مدیران شرکتهای زیر مجموعه غرفه هگتا و شرکتهای زیر مجموعه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار