اخبار

برگزاری کلاسهای آموزش تخصصی فرانت آفیس در هتل هما احمدآباد
0

برگزاری کلاسهای آموزش تخصصی فرانت آفیس در هتل هما احمدآباد

 

  در این جلسه تخصصی که با  تدریس آقای احمد ساعیان مدیر کل هتل هما احمدآباد برگزار گردید، همکاران واحدهای زیر مجموعه فرانت آفیس از هتل هما احمدآباد و هتل هما خیام مشهد حضور داشتند و مبانی و موضوعات تخصصی همانند شناخت صنعت خدمات ، طبقه بندی هتل ها ، واژگان تخصصی فرانت آفیس ، فرم های مرتبط ، مهارتهای ارتباطی و فرمولهای مرتبط مانند درصد اشغال، میانگین نرخ، درآمد براساس اقامتهای قابل واگذاری .، در آمد براساس سرانه میهمانان هتل ، تکنیک های فروش ، فروش در عرض ، فروش بالا و سودآوری ، نکات بسیار ارزشمند و کاربردی تحلیل و تدریس گردید

.  در طول دوره، فعالیت کارگاهی و فیلم های آموزشی کاربردی اجرا گردید و مقایسه فرایندهای کاری و رضایتمندی میهمانان به صورت استاندارد و در مقایسه با هتلهای پنج ستاره در کشورهای پیشرو انجام پذیرفت

  .لازم به ذکر است به شرکت کنندگان در جلسات آموزشی پس از آزمون گواهینامه مرتبط از سوی مرکز آموزشی گروه هتلهای هما اهداء خواهد گردید

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار