اخبار

بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل در هتل هما خیام مشهد
0

بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل در هتل هما خیام مشهد

بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل 12 بهمن ماه در هتل هما خیام مشهد آغاز شد

جلسه ی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل هتل هما خیام و احمد آباد مشهد با حضور مدیر کل امور اداری و رفاه کارکنان گروه و مدیران کل هتل هما خیام و احمد آباد به مدت سه روز برگزار شد. این طرح با موضوعیت تفکیک پست از شغل و با نظارت مجری طرح طبقه بندی مشاغل اداره کل تعاون، کار  و اموراجتماعی و مدیران امور اداری هتل هما خیام و احمد آباد  ، نمایندگان کارگران و اعضای شورای اسلامی کار به تایید رسید. 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار