اخبار

اهدای کمکهای نقدی توسط کارکنان هتل هما احمد آباد مشهد به هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستان
0

اهدای کمکهای نقدی توسط کارکنان هتل هما احمد آباد مشهد به هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستان

با توجه به حادثه تاسف بارسیل اخیر دراستان سیستان و بلوچستان و خسارات فراوان وبه منظور تامین نیازهای مردم آسیب دیده کارکنان هتل هما احمد آباد مشهد در این راستا ودر اقدامی خود جوش و خدا پسندانه کمکهای نقدی خود را به مبلغ   41/000/000  ریال   به هموطنان خود در این منطقه اهدا نمودند 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار