اخبار

بازدید فنی از هتل و جلسه ارزیابی عملکرد هتل
0 2بهمن1401

بازدید فنی از هتل و جلسه ارزیابی عملکرد هتل

همزمان با سالروز شب میلاد امام محمد باقر( ع) ، دکتر عزیزیان ، مدیر عامل گروه هتلهای هما به اتفاق اعضای هیات مدیره گروه هتلهای هما ، از بخش ها و قسمت های مختلف هتل بازدید فنی و تخصصی به عمل آورده و در ادامه جلسه آشنایی و گزارش عملکرد هتل با حضور حسین دستان، مدیر کل هتل و سرپرستان قسمت های مختلف هتل برگزار گردید که در این جلسه تمامی مسائل تخصصی و گزارش عملکرد بخش های مختلف هتل توسط حسین دستان، به سمع و نظر مدیر عامل گروه و هیات همراه رسید. در ادامه مدیران قسمت ها و واحدها نیز ضمن معرفی خود، دیدگاههای خود را در رابطه با بخش های تحت سرپرستی خود عنوان نمودند. در ادامه جلسه دکتر بزازیان، مشاور مدیر عامل، مهندس بخشی زاده، نائب رئیس هیات مدیره، مهندس شفیعی، رئیس هیات مدیره و در نهایت دکتر عزیزیان، مدیر عامل گروه هتلهای هما در رابطه با اهمیت کارکنان هتل به عنوان سرمایه های نیروی انسانی، تعهد کارکنان به هتل، حقوق و دستمزد کارکنان، مدل بازنشستگی کارکنان با چهل و پنج روز، خادم بودن کارکنان هتل نسبت به مسافرین و زوار امام رضا (ع) ، جانشین پروری و انتقال تجربه به همکاران، اولویت بندی امور مهم و جاری هتل هما، خلاقیت و بهره وری کارکنان، کیفی بودن هتل به عنوان یک سازمان پویا، افزایش اختیارات مدیر کل و مجوز تخفیفات، ایجاد پلن فعال در نرخ گذاری روزانه اتاقها، استراتژی ساختار پایدار در هتل ها ، آموزش، ایجاد ساختار مناسب در امور مالی و بازاریابی، و ایجاد برنامه استراتژیک سازمانی، خانواده بودن گروه هتلهای هما و راه اندازی باشگاه مشتریان در گروه هتلهای ، مطالب کاربردی و تخصصی را بیان نمودند. در پایان نیز از عملکرد حسین دستان و کارکنان هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد و با عکس گروهی جلسه پایان پذیرفت.

نظر شما

اخرین اخبار