اخبار

جلسه فرماندهان پایگاهها وحوزه بسیج ادارات استان
0 1دی1401

جلسه فرماندهان پایگاهها وحوزه بسیج ادارات استان

جلسه فرماندهان پایگاههای مقاومت ، جناب سرهنگ رضوی فرماندهی و جناب سرهنگ صدری جانشین و شورای محترم حوزه مقاومت بسیج ادارات استان در هتل برگزار شد. این جلسه با تلاوت قرآن آغاز ودرادامه مدیر کل محترم هتل ضمن خوش آمد گوئی به مهمانان به معرفی واجرای طرح کرامت رضوی در هتل پرداخت ودر ادامه مسول حفاظت اطلاعات سپاه ضمن ایراد سخنرانیاز مواضع رهبری ومسولین خدوم نظام قدردانی وحمایت کردند این جلسه با پذیرائی از مدعوین خاتمه یافت.این جلسه به همت پایگاه مقاوت بسیج هتل هما خیام برگزار شد.

نظر شما

اخرین اخبار