اخبار

حضور کارشناسان آموزش در نمایشگاه هتلیتی شو
0

حضور کارشناسان آموزش در نمایشگاه هتلیتی شو

حضور فعال کارشناسان آموزش گروه هتلهای هما در اولین نمایشگاه هتل و میهمان نوازی (هتلیتی شو) در محل شهر آفتاب

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار