اخبار

حضور مدیر بازاریابی و فروش احمدآباد مشهد و رئیس بازاریابی و فروش هتل هما شیراز در نمایشگاه هتلیتی شو
0

حضور مدیر بازاریابی و فروش احمدآباد مشهد و رئیس بازاریابی و فروش هتل هما شیراز در نمایشگاه هتلیتی شو

حضور فعال مدیر بازاریابی و فروش هتل هما احمدآباد مشهد و رئیس بازاریابی و فروش هتل هما شیراز در اولین نمایشگاه هتل و میهمان نوازی (هتلیتی شو) در محل شهر آفتاب.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار