اخبار

بازدید جناب آقای خیامیان و جناب آقای شالبافیان از نمایشگاه هتلیتی شو
0

بازدید جناب آقای خیامیان و جناب آقای شالبافیان از نمایشگاه هتلیتی شو

بازدید جناب آقای خیامیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه هتلهای هما و جناب آقای شالبافیان نایب رئیس هیات مدیره گروه هتلهای هما و معاون اقتصادی و برنامه ریزی هگتا از اولین نمایشگاه هتل و میهمان نوازی و غرفه گروه در محل شهر آفتاب.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار