اخبار

حضور کارشناس بازاریابی خیام مشهد در نمایشگاه هتلیتی شو
0

حضور کارشناس بازاریابی خیام مشهد در نمایشگاه هتلیتی شو

حضور فعال کارشناس بازاریابی و فروش هتل هما خیام مشهد در اولین نمایشگاه هتل و میهمان نوازی (هتلیتی شو) در محل شهر آفتاب.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار