اخبار

تقدیر و تشکر از همکاری هتل هما شیراز در هفته سلامت
0

تقدیر و تشکر از همکاری هتل هما شیراز در هفته سلامت

از مدیریت و عوامل هتل هما شیراز به مناسبت همکاری متقابل و انجام شده در هفته سلامت طی تاکید دکتر رضازاده رییس مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز تقدیر شد.  در این مراسم که رقیه زیانی مسئول واحد آموزش سلامت و مهندس مرادی، مهندس محمدی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت والفجر حضور داشتند، ضمن تقدیم لوح سپاس و تقدیر، مراتب تشکر و قدردانی مدیریت مرکز بهداشت به آقای اردبیلی مدیر کل هتل هما شیراز ابلاغ شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار