اخبار

برگزای کلاس آموزش اطفاء حریق در پرسنل هتل هما شیراز
0

برگزای کلاس آموزش اطفاء حریق در پرسنل هتل هما شیراز

در راستای برنامه های آموزشی سالیانه پرسنل در گروه هتلهای هما و اهمیت اصول ایمنی و امنیت میهمانان هتل، کلاس آموزش " اطفای حریق" با حضور همکاران واحدهای مختلف در هتل هما شیراز به صورت تئوری و عملی برگزار گردید.  در این دوره اصول اولیه ایمنی، روش های مختلف اطفاء حریق و ... به صورت تئوری و عملی به پرسنل هتل آموزش داده شد

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار