اخبار

تفاهم نامه همکاری گروه هتلهای هما با سازمان نظام پزشکی کشور
0

تفاهم نامه همکاری گروه هتلهای هما با سازمان نظام پزشکی کشور

به منظور هم افزایی و بهره مندی اعضاء، پرسنل شاغل و بازنشسته سازمان نظام پزشکی کشور از امکانات و تسهیلات هتلهای تابعه، براساس مذاکرات صورت یافته توسط اداره کل بازاریابی و فروش و مدیرعامل گروه با جناب آقای دکتر یوسف کاظمی دستیار ویژه ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور تفاهم نامه همکاری فی مابین گروه هتلهای هما با سازمان نظام پزشکی کشور منعقد گردید.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار