اخبار

واکسیناسون پرسنل هما خیام
0

واکسیناسون پرسنل هما خیام

با افتتاح مرکز واکسیناسیون کارکنان و فعالین صنعت گردشگری در تالار آیینه هتل هما احمدآباد مشهد کلیه پرسنل هر دو هتل هما (خیام و احمدآباد) در یک روز و به صورت همزمان به طور کامل واکسینه شدند . لازم به ذکر است اکثریت پرسنل هتل هما خیام با توجه به شرایط سنی اعلام شده از سوی سازمان بهداشت در مشهد طی یک ماه گذشته واکسینه شده و تعدادی از پرسنل نیز سه شنبه 16 شهریور ماه در مرکز مذکور واکسینه شدند.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار