اخبار

مدیر کل جدید هتل همای تهران معرفی شد
0

مدیر کل جدید هتل همای تهران معرفی شد

با حکم جهانگیر حسن زاده، مدیرعامل گروه هتل های هما وبا حضور مسئولین و مدیران گروه هتل های هما، محمد کیانی به عنوان مدیرکل جدید هتل همای تهران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی گروه هتل های هما، در این مراسم که با حضور مسئولین و مدیران  این مجموعه برگزار شد، جهانگیر حسن زاده مدیر عامل گروه هتل های هما طی سخنانی با اشاره به اهمیت و جایگاه هتل ها هما در حوزه گردشگری گفت : گروه هتل های هما همواره به عنوان برندی ملی، نقش به سزایی در اقتصاد پویای گردشگری دارد و با توجه به همه گیری کرونا موفق شده در انجام وظایف خود با تدوین و اجرایی کردن پروتکل های بهداشتی گام های اساسی بردارد.
وی خاطرنشان کرد: گروه هتل های هما در این مسیر با تدوین و اجرایی کردن برنامه ها و راهکارهایی نظیر «هما به روال تازه» قدم های اساسی و ارزشمندی را برداشته و ضمن پایبندی به دستورالعمل های بهداشتی تلاش نموده تا از اندک فرصت های حوزه گردشگری استفاده نماید.
مدیر عامل گروه هتل های هما در ادامه افرود: در این راه، نیروی انسانی به عنوان موتور متحرکه مجموعه نقش بسزایی دارد و مدیریت کلان هتل، ضمن حمایت و همراهی با همکاران تلاش گر گروه هتل های هما از حوزه نیروی انسانی حمایت و صیانت خواهد کرد .
محمد کیانی مدیر جدید هتل همای تهران نیز درادامه این مراسم با اشاره به چشم اندازهای موجود در عرصه هتل داری و صنف گردشگری خاطرنشان کرد: رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی تدوین شده در هتل های هما در نوع خود در کشور و جهان کم نظیر بود و این موضوع باعث شد تا هتل های هما سهم خود از بازار هتلداری بدست آورد و تا حد زیادی از خسارت سنگین به مجموعه جلوگیری شود.
وی در ادامه سخنان خود به اهمیت ریبرندینگ هما و همچنین راه های رسیدن به ثبات درآمد توضیحاتی را ارائه کرد و از همکاران خود در هتل همای تهران خواست تا همچون همیشه در این مسیر همراهی نمایند.
در پایان این مراسم از زحمات چهارساله حسین دستان ؛ مدیر کل پیشین این هتل تجلیل و محمد کیانی بعنوان مدیر کل جدید هتل همای تهران معرفی شد .
گفتنی است پیش از این محمد کیانی بعنوان سرپرست اداره آموزش، تحقیق و توسعه گروه هتل های هما مشغول به فعالیت بود.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات