اخبار

جلسه صمیمانه مدیر کل هتل هما احمد آباد با پرسنل
0

جلسه صمیمانه مدیر کل هتل هما احمد آباد با پرسنل

جلسه صمیمی مدیر کل هتل  هما احمد آباد با پرسنل قراردادی و موقت هتل.

درهفته گذشته یک جلسه آموزش کلی جهت پرستل موقت قسمتهای مختلف با هدف آشنایی بیشتر با قسمتهای عملیاتی هتل با حضور مدیر کل و سرپرستان واحدهای اداری ، اقامتی ، غذا نوشیدنی برگزار گردیدو پرسنل با نحوه پاسخگویی سریعتر و سرویس دهی بهتر و همچنین آئین نامه های انظباطی هتل آشنا شدند

و درادامه ، روز بعد جلسه مدیرکل هتل با هدف پرسش و پاسخ با پرسنل قراردادی هتل برگزارگردید و از زحمات پرسنل تقدیر و تشکر گردید

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار