اخبار

اجرای تست پی سی آر درهتل هما احمد آباد مشهد
0

اجرای تست پی سی آر درهتل هما احمد آباد مشهد

درراستای اجرای پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامت کارکنان ، طی هماهنگی صورت پذیرفته مدیر کل هتل هما احمد آباد با مرکز بهداشت استان ، تست پی سی آر درهتل هما از کلیه کارکنان به عمل آمد .انجام این تست در سه مرحله انجام شد و درپایان و پس از دریافت نتایج آزمایشات خوشبختانه درمورد هیچ یک از پرسنل ابتلایی وجود نداشت.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار