اخبار

حضور مدیر عامل محترم هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی( هگتا)
0

حضور مدیر عامل محترم هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی( هگتا)

میزبانی هتل هما بندرعباس از جناب آقای دکتر رحیم پور مدیرعامل محترم هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی و هیات همراه

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار