اخبار

روز درختکاری در هتل هما خیام
0

روز درختکاری در هتل هما خیام

به پاس قدردانی از کادر درمان یک اصله درخت توسط یکی از میهمانان وفادار هتل هما خیام و تعدادی از پرسنل و مدیریت در محوطه هتل به مناسبت روزدرختکاری کاشته شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار