اخبار

انجام آزمایشات اولیه پرسنل هما خیام
0

انجام آزمایشات اولیه پرسنل هما خیام

به منظور چکاپ دوره ای پرسنل کلیه ی واحدهای هتل هما خیام مشهد آزمایشات اولیه به مدت سه روز و از تاریخ 12 اسفند ماه در محل هتل و با حضور کلیه پرسنل طی این سه روز انجام شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار