اخبار

تفاهم نامه همکاری بین گروه هتل های هما و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایرنا"
0

تفاهم نامه همکاری بین گروه هتل های هما و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایرنا"

در این راستا مقرر گردید همکاری مقتضی فی مابین دو مجموعه گروه هتل های هما و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در زمینه همکاری دو جانبه بر پایه فعالیت در فضای مجازی و استفاده از امکانات گروه هتلهای هما به مدت یکسال انجام پذیرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار