اخبار

جلسه توجیهی بودجه1400 هما خیام
0

جلسه توجیهی بودجه1400 هما خیام

روز یکشنبه 5 بهمن ماه جلسه ای با موضوعیت توجیه بودجه 1400 با حضور مدیر کل هتل هما خیام و جمعی از مدیران و سرپرستان در سالن عقیق هتل برگزار شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار