اخبار

حضور مدیرعامل محترم در شیراز
0

حضور مدیرعامل محترم در شیراز

هتل هما شیراز از تاریخ 1399/10/21 میزبان حضور و تشریف فرمایی مدیر عامل محترم گروه هتلهای هما جناب آقای دکتر حسن زاده به همراه جناب آقای دکتر شیریان ریاست محترم هیئت مدیره و جناب آقای کشاورز فر ریاست محترم حراست به هتل هما شیراز بود

ایشان طی بازدید از قسمت های مختلف هتل رهنمود هایی در زمینه به روز نگه داشتن هتل داشتند و در خصوص نوسازی تاسیسات فنی اوامر مقتضی را صادر نمودند. همچنین در جلسه ای با حضور سرپرست هتل و سرپرستان قسمت های مختلف، امور جاری بخش های مختلف را بررسی و نظرات حاضرین به استحضار رسید. رئوس بیانات مدیر عامل محترم گروه هتل های هما در زمینه های زیر بیان گردید

  1. آماده سازی هتل برای ورود به دوره پر رونق ماه های آتی و سال جدید
  2. تهیه برنامه برای به روز کردن تجهیزات هتل
  3. نوسازی خطوط لوله رایزر های طبقات
  4. ارائه پیشنهادات کاربردی از سوی مدیریت و سرپرستان قسمت های مختلف جهت بهبود امور هتل

ایشان و هیئت همراه طی جلساتی رسیدگی به درخواست های همکاران و غرفه داران نیز پرداختند و سپس هتل هما شیراز را به مقصد تهران ترک فرمودند

با آرزوی موفقیت و دعای خیر برای جناب آقای دکتر حسن زاده و همراهان و به امید موفقیت گروه هتل های هما

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار