اخبار

معرفی پرسنل نمونه هتل هما احمد آباد مشهد  پائیز 99
0

معرفی پرسنل نمونه هتل هما احمد آباد مشهد پائیز 99

 در راستای ایجاد انگیزه کارکنان و کسب حداکثری رضایتمندی میهمانان و همچنین درنظر گرفتن اصول مسئولیت پذیری ، انجام امور محوله به نحو شایسته ، اخلاق مداری ، تعدادی از کارکنان که در ارائه خدمات با کیفیت تلاش مضاعف داشته ازطرف سرپرستان واحدهای مختلف معرفی و از سوی مدیر کل هتل هما احمد آباد مورد تشویق قرار گرفتند. 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار