اخبار

جلسه آموزشی مهندسی مدیریت هتل
0

جلسه آموزشی مهندسی مدیریت هتل

جلسه آموزشی مهندسی مدیریت هتل توسط جناب آقای دکتر قدیری مشاور مدیر عامل محترم گروه هتل‌های هما در هتل هما شیراز با حضور مدیریت، سرپرستان قسمت‌های مختلف و کارکنان هتل برگزار گردید

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار