اخبار

معارفه سرپرستان جدید گروه هتلهای هما
0

معارفه سرپرستان جدید گروه هتلهای هما

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره گروه هتلهای هما آقای دکتر جهانگیر حسن زاده در احکام جداگانه ای آقای محمد کیانی را به سمت سرپرست اداره آموزش، تحقیق و توسعه گروه هتلهای هما و آقای امید ساعی را به سمت سرپرست امور اداری و کارگزینی گروه هتلهای هما منصوب کردند. 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار