اخبار

معارفه مدیر کل هتل هما خیام مشهد
0

معارفه مدیر کل هتل هما خیام مشهد

جلسه معارفه مدیر کل جدید هتل هما خیام مشهد در محل هتل برقرار و در این نشست از زحمات جناب آقای الدی مدیر کل پیشین هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد و برای جناب آقای اردبیلی به عنوان مدیر کل جدید هتل آرزوی موفقیت در راستای اهداف ارزشمند گروه نمودند . در جلسه معارفه فوق مدیر عامل گروه هتل های هما تحقق آرمانهای گروه به عنوان برند ملی هتلداری کشور را جزو وظایف خانواده بزرگ گروه بیان داشته و ابراز نمودند در این راستا  اولین پروتکل های ایمنی و سلامت میهمانان در دوران فراگیری ویروس کووید19 در هتل های تابعه گروه به انجام رسید و گروه توانست مسئولیت اجتماعی خویش را با موفقیت به انجام رساند و ضروری است تلاش ها و فعالیت های بیشتری در هتل های تابعه گروه انجام پذیرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات

اخرین اخبار