اخبار

مسئولیت اجتماعی هتل هما احمد آباد مشهد درقبال بانوان بی سرپرست یا سرپرست خانواده
0

مسئولیت اجتماعی هتل هما احمد آباد مشهد درقبال بانوان بی سرپرست یا سرپرست خانواده

هتل هما احمد آباد مشهد درادامه شیوه نامه های بهداشتی ( شرایط کرونا )و تامین بخشی از ماسکهای استاندارد هتلی مورد نیاز ، اقدام به خرید تعدادی ماسک نمود که هزینه پرداخت شده از سوی مرکز فروش این اقلام صرف کمک به بانوان سرپرست خانواده و یا بی سرپرست گردید 

اخبار مرتبط

نظر شما

نظرات